לוח חופשות תשפ"ב (בכיתות העירייה)

שם החגתאריכי חופשהחזרה ללימודים
ראש השנהימים ב'-ד' 6/9/2021-8/9/2021יום ה' 9/9/2021
יום כיפורימים ד'-ה' 15/9/2021-16/9/2021יום א' 19/9/2021
סוכותימים ב'-ג' 20/9/2021-28/9/2021יום ד' 29/9/2021
חנוכהימים ד'-ש' 1/12/2021-4/12/2021יום א' 5/12/2021
פוריםימים ה'-ש' 17/3/2022-19/3/2022יום א' 20/3/2022
פסחימים ה'-ש' 14/4/2022-23/4/2022יום א' 24/4/2022
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראליתקיימו לימודים רק בבוקר יום ד' 4/5/2022יום א' 8/5/2022
יום העצמאותיום ה' 5/5/2022יום א' 8/5/2022
שבועותימים ש'-א' 4/6/2022-5/6/2022יום ב' 6/6/2022
תשעה באביום א' 7/8/2022יום ב' 8/8/2022

 

Holiday calendar