מזכירות האולפן

שם
הדס חורש
אורלי מירוז
דנה מזרחי
חגית צור

אנשי משק

שם
יפים רסקין - מנהל משק
יוכי וייצמן
שאול דורוב
מרים חלילוב
שמואל ישראל
אלי אהרון