לתשומת לבכם, החל מה-1 לינואר 2017 שונו שמות הרמות.
כיתות בתשלום = הן כיתות לתלמידים תיירים ועולים שאין להם הפניה ממשרד הקליטה.
כיתות עם הפניות = הן כיתות לעולים חדשים שקיבלו הפניה ממשרד הקליטה.

בוקר

מורהפתיחהסיוםרמהימיםשעות
איילת כהן03/11/19
26/03/19א' הפניותא'-ה08:15-12:50
אטי ורדי03/11/1909/07/20ב' תייריםא'-ג'08:15-12:50
דפנה/ציפי04/11/19
01/07/20ג' בתשלוםב-ד08:15-12:50
אביטל מנדלסון02/12/1925/06/20א' הפניותב'-ה08:15-12:50
אבירן רוימי09/12/1913/07/20א' בתשלוםב'-ד'08:15-12:50
גילי גנות05/01/2006/08/20א' הפניותא'-ה08:15-12:50
דינה/אורלי06/01/2016/07/20ב+/ג הפניותא,ב,ד,ה08:15-12:50
רוני/איריס
05/01/2006/08/20א' הפניותא-ה
08:15-12:50
יערה (רוני/יפעת)16/02/2006/09/20ב+ בתשלוםא'-ד'08:15-12:50
רוני17/02/2007/09/20א' בתשלוםב'-ה08:15-12:50
תמי/איריס
23/02/1906/08/20
א' הפניותא-ה
08:15-12:50
שלומית סמולרש01/03/2024/09/20א' הפניותא'-ה08:15-12:50
יואלה סער01/03/2024/09/20ב' הפניותא'-ה08:15-12:50
לאה כרם01/03/2024/09/20ב+ הפניותא'-ה08:15-12:50
אורלי וינוגרד15/03/2029/10/20ג+ הפניותא'-ד'08:15-12:50
איילת כהן03/05/2029/10/20א' הפניותא'-ה08:15-12:50
רמית04/05/2029/10/20ב+הפניותב'-ה08:15-12:50
ציפי ר.01/07/2031/12/20א' הפניותא-ה08:15-12:50
אביטל מ.05/07/2031/12/20א+ הפניותב-ה08:15-12:50

צהריים

מורהפתיחהסיוםרמהימיםשעות
עופר אילן03/11/1915/07/20א' פנסיונרים הפניותא',ד'13:15-16:30
דבורה שעל03/11/1905/07/20ד+ פנסיונרים בתשלוםא',ד'13:15-16:45
אילנה פורטנוי07/01/2004/08/20קורס דיבור רמות ד',הג'13:15-16:45
ציפי רוסטוקר08/03/2006/08/20א+ הפניותא-ה13:00-17:15

ערב

      
מורהפתיחהסיוםרמהימיםשעות
תמי שיחור02/12/1925/06/20א+ הפניותב',ה17:30-20:45
אילנית דבש02/12/1925/06/20ב' הפניותב',ד'17:30-20:45
אבירן רוימי10/12/1916/07/20א' בתשלוםג',ה17:30-20:45
חוה פרנקל13/01/2003/09/20ג+ בתשלוםב,ה18:00-20:30
רוני אוסלנדר15/12/1925/06/20א' הפניותא',ד'17:30-20:45
עדי סירי15/01/2016/07/20ב+ הפניותב',ד'17:30-20:45
גילי גנות16/01/2016/07/20ג' הפניות

ה17:30-20:45
יפעת הבר05/02/2009/09/20א' בתשלוםא',ד'17:30-20:45
אטי ורדי24/02/2028/10/20ב+ בתשלוםב',ד'18:00-20:30
אוסנת יקירה26/02/2006/08/20א+ הפניותב',ד'17:30-20:45
נועה אינגבר (אילנית)01/03/2006/08/20
ב' הפניותא',ה'17:30-20:45
רחל בקר04/03/2009/11/20ד' בתשלוםב',ד'18:00-20:30
עופר אילן03/05/2029/10/20א+ הפניותא',ג'17:30-20:45
רמית אבידן03/05/2029/10/20ב+ הפניותא',ג'17:30-20:45
עופר אילן04/05/2029/10/20א' פנסיונרים הפניותב',ה17:00-20:15
אביטל/איריס06/05/2029/10/20א' הפניותב',ד'17:30-20:45
ריטה פילה03/06/2016/11/20ג' בתשלוםב',ד'18:00-20:30
אילנית דבש01/07/2031/12/20א' הפניותב,ד17:30-20:45
רוני אוסלנדר01/07/2030/12/20א+ הפניותא,ד17:30-20:45
תמי שיחור06/07/2031/12/20ב' הפניותב,ה17:30-20:45