לתשומת לבכם, החל מה-1 לינואר 2017 שונו שמות הרמות.
כיתות בתשלום = הן כיתות לתלמידים תיירים ועולים שאין להם הפניה ממשרד הקליטה.
כיתות עם הפניות = הן כיתות לעולים חדשים שקיבלו הפניה ממשרד הקליטה.

בוקר

מורהפתיחהסיוםרמהימיםשעות
רמית/אורלי01/04/1907/10/19ב+ הפניותא',ב',ד'ה08:15-12:50
איילת/אילנית01/04/1907/10/19א' הפניותא'-ה08:15-12:50
איריס02/04/1928/01/20א' הפניות-פנסיונריםא',ג'09:00-13:50
אבירן רוימי15/04/1923/09/19ב+ בתשלוםב',ג',ד'08:15-12:50
אביטל13/05/1931/10/19א' הפניותב'-ה08:15-12:50
אטי10/06/1910/10/19א' בתשלוםא,ב',ג'ה08:15-12:50
דינה/רונית17/06/1928/11/19ב+ הפניותב-ה08:15-12:50
ניצה30/06/1919/12/19א' הפניותא'-ה08:15-12:50
יערה01/09/1902/02/20א' בתשלוםא'-ד'08:15-12:50
שלומית סמולרש01/09/1913/02/20א' הפניותא'-ה08:15-12:50
תמי/איריס01/09/1913/02/20א' הפניותא'-ה08:15-12:50
לאה כרם01/09/1913/02/20ב+ הפניותא'-ה08:15-12:50
רוני02/09/1904/07/19ב' בתשלוםב'-ה08:15-12:50
אורלי וינוגרד02/09/1913/02/20ד' הפניותב'-ה08:15-12:50
חוג תנ"ך לדוברי עברית בלבד03/09/1930/06/20הנושא: "מלך ונביא"
שלטון ומוסר בתקופת בית ראשון
ג'08:30-10:00
חוג תנ"ך לדוברי עברית בלבד03/09/1930/06/20הנושא: "דור המדבר"
אמונות ודעות, אירועים ואישים, חוקים ומשפטים בנדודים במדבר
ג'10:30-12:00
יואלה סער08/09/1913/02/20א+ הפניותא'-ה08:15-12:50
נועה/אילנית02/10/1905/03/20א' הפניותא'-ה08:15-12:50
איילת כהן03/11/19
26/03/19א' הפניותא'-ה08:15-12:50
ב' תיירים03/11/1905/04/20ב' תייריםא'-ג'08:15-12:50
דפנה/ציפי04/11/19
06/04/20ג' בתשלוםב-ד08:15-12:50
רמית12/11/1926/03/20ב+/ג הפניותב'-ה08:15-12:50
אביטל מנדלסון02/12/1914/05/20א' הפניותב'-ה08:15-12:50
א' בתשלום09/12/1918/05/20א' בתשלוםב'-ד'08:15-12:50
א' הפניות05/01/2025/06/20א' הפניותא'-ה08:15-12:50
דינה/אורלי06/01/2025/06/20ב+/ג הפניותא'-ד'08:15-12:50

צהריים

מורהפתיחהסיוםרמהימיםשעות
עופר אילן03/11/1915/07/20א' פנסיונרים הפניותא',ד'13:15-16:30
דבורה שעל03/11/1905/04/20ד+ פנסיונרים בתשלוםא',ד'13:15-16:45

ערב

      
מורהפתיחהסיוםרמהימיםשעות
אביטל/איריס01/04/1907/10/19א' הפניותב',ד'17:30-20:45
רמית אבידן02/04/1906/10/19ג' הפניותא',ג'17:30-20:45
יואלה סער04/04/1907/10/19ג' הפניותחמישי17:30-20:45
ראובן ר.01/05/1930/10/19א+ הפניותא',ד'17:30-20:45
רינה ענבר14/05/1910/10/19א+ בתשלוםב',ד'18:00-20:30
שוש ו.14/05/1910/10/19א' בתשלוםג',ה18:00-20:30
חסיה19/05/1922/09/19
ד+ בתשלוםא',ג'18:00-20:30
חוה פלשטיין26/05/1925/09/19ג+ בתשלוםא',ד'18:00-20:30
אילנית דבש02/06/1928/11/19א+ הפניותא',ה17:30-20:45
תמי שיחור19/06/1925/11/19א' הפניותב',ד'17:30-20:45
רונית גבאי16/06/1930/10/19ב' הפניותא,ד'17:30-20:45
חוה פרנקל04/07/1912/12/19ג' בתשלוםב,ה18:00-20:30
רוני01/09/1902/02/20א' בתשלוםא',ג'17:30-20:45
יפעת הבר01/09/2002/02/20א+ בתשלוםא',ד'17:30-20:45
אטי ורדי02/09/1910/02/20ב' בתשלוםב',ד'18:00-20:30
נועה אינגבר02/09/1913/02/19ב' הפניותב',ה'17:30-20:45
ג+ בתשלום09/09/1917/02/20ג+ בתשלוםב',ד'18:00-20:30
אוסנת יקירה11/09/1913/02/20א' הפניותב',ד'17:30-20:45
ריטה פילה11/09/1919/02/20ב+ בתשלוםב',ד'18:00-20:30
אביטל/איריס23/10/1904/03/20א+ הפניותב',ד'17:30-20:45
יואלה סער24/10/1905/03/20ג+ הפניותחמישי17:30-20:45
דבורה שריג27/10/1929/03/20ד+ בתשלוםא',ג'18:00-20:30
הילה ישראלי27/10/1926/03/20א' בתשלוםא',ה18:00-20:30
עופר אילן03/11/1926/03/20א' הפניותא',ג'17:30-20:45
עופר אילן04/11/1926/03/20א+ פנסיונרים הפניותב',ה17:00-20:15
רמית אבידן10/11/1926/03/20ב+ הפניותא',ג'17:30-20:45
א+ בתשלום28/11/1907/05/20א+ תייריםג',ה18:00-20:30
תמי שיחור02/12/1913/05/20א+ הפניותב',ד'17:30-20:45
אילנית דבש02/12/1912/05/20ב' הפניותב',ד'17:30-20:45
א' בתשלום03/12/1912/05/20א' בתשלוםג',ה17:30-20:45