לתשומת לבכם, החל מה-1 לינואר 2017 שונו שמות הרמות.
כיתות בתשלום = הן כיתות לתלמידים תיירים ועולים שאין להם הפניה ממשרד הקליטה.
כיתות עם הפניות = הן כיתות לעולים חדשים שקיבלו הפניה ממשרד הקליטה.

בוקר

מורהפתיחהסיוםרמהימיםשעות
שלומית סמולרש11/04/2114/10/21א' הפניותא'-ה08:30-13:05
אורלי וינוגרד11/04/2114/10/21ג+ הפניותא'-ד'08:30-13:05
יואלה סער20/04/2114/10/21א+ הפניותא'-ה08:30-13:05
נועה/אילנית20/04/2114/10/21ב+ הפניותא',ב',ד',ה08:30-13:05
יערה אביעד25/04/2112/10/21א' בתשלוםא'-ד'08:30-13:05
איילת כהן06/06/2116/12/21א' הפניותא'-ה08:30-13:05
רמית07/06/2116/12/21ב+הפניותב'-ה08:30-13:05
תמי שיחור11/07/2112/01/22א-ב הפניותא'-ד'08:30-13:05
ציפי/אוסנת01/09/2110/12/22א' עוליםא',ג',ד',ה08:30-13:05
גילי01/09/2110/12/21א+ עוליםא',ב',ד',ה08:30-13:05
א' תיירים01/09/2130/01/22א' תייריםא',ב',ד',ה08:30-13:05
ב+ תיירים01/09/2130/01/22ב+ תייריםא'-ד'08:30-13:05
איריס03/10/2124/02/22ב+ הפניותא'-ד08:30-13:05
יואלה סער17/10/2131/03/22א הפניותא'-ה08:30-13:05
נועה/אילנית01/11/2131/03/22א+ עוליםא',ב',ג',ה08:30-13:05
אורלי וינוגרד01/11/2131/03/22ג+ הפניותא'-ד'08:30-13:05
שלומית סמולרש01/11/2131/03/22א' הפניותא'-ה08:30-13:05
א' תיירים07/11/2110/04/22א' תייריםא'-ד'08:30-13:05

צהריים

מורהפתיחהסיוםרמהימיםשעות
עופר אילן03/10/2128/07/22א פנסיונרים הפניותא',ד'13:30-16:45
ציפי ר.04/10/2123/02/22ב פנסיונרים הפניותב',ד'13:00-16:30

ערב

      
מורהפתיחהסיוםרמהימיםשעות
חוה פרנקל25/02/2105/08/21ד+ בתשלוםב',ה18:00-20:30
רוני תגור10/03/2115/08/21א' תייריםא',ד'17:30-20:45
שי שפיר05/04/2128/07/21ג' הפניותב',ד'17:30-20:45
רן גלוזמן07/04/2105/09/21א' בתשלוםא',ד'17:30-20:45
עופר אילן11/04/2112/10/21א+ הפניותא',ד'17:30-20:45
אביטל/איריס12/04/2113/10/21ב+ הפניותב',ד'17:30-20:45
גילי12/04/2113/10/21ב' הפניות

ב',ד'17:30-20:45
עופר אילן12/04/2114/10/21א' פנס' הפניותב',ה17:30-20:45
אטי ורדי19/04/2118/08/21ג+ בתשלוםב',ד'17:30-20:45
רמית אבידן06/06/2116/12/21ב+ הפניותא',ד'17:30-20:45
אבירן06/06/2121/11/21א' בתשלוםא',ד'17:30-20:45
תמי/רוני13/06/2116/12/21t+ הפניותא',ה17:30-20:45
אילנית דבש13/06/2116/12/21א' הפניותא',ד'17:30-20:45
ריטה30/06/2115/12/21ב' בתשלוםא',ד'17:30-20:45
רוני תגור01/09/2131/01/22א+ תייריםב',ד'17:30-20:45
יפעת01/09/2130/01/22ב+ תייריםא',ד'17:30-20:45
ללי01/09/2110/02/22א' עוליםב',ד'17:30-20:45
אוסנת01/09/2109/02/22א+ הפניותב,ד'17:30-20:45
גל04/10/2124/02/22ב' הפניות

ב',ד'17:30-20:45
עופר אילן01/11/2131/03/22א' הפניותב',ד'17:30-20:45
עופר אילן04/11/2131/03/22א+ הפניותא',ה'17:30-20:45
א' בתשלום03/11/2106/04/22א' בתשלוםא',ד'17:30-20:45