לתשומת לבכם, החל מה-1 לינואר 2017 שונו שמות הרמות.
כיתות בתשלום = הן כיתות לתלמידים תיירים ועולים שאין להם הפניה ממשרד הקליטה.
כיתות עם הפניות = הן כיתות לעולים חדשים שקיבלו הפניה ממשרד הקליטה.

בוקר

מורהפתיחהסיוםרמהימיםשעות
איילת כהן06/06/2116/12/21א' הפניותא'-ה08:30-13:05
רמית07/06/2116/12/21ב+הפניותב'-ה08:30-13:05
תמי שיחור11/07/2112/01/22א-ב הפניותא'-ד'08:30-13:05
ציפי/אוסנת01/09/2110/12/22א' עוליםא',ג',ד',ה08:30-13:05
גילי01/09/2110/12/21א+ עוליםא',ב',ד',ה08:30-13:05
א' תיירים01/09/2130/01/22א' תייריםא',ב',ד',ה08:30-13:05
איריס03/10/2124/02/22ב+ הפניותא'-ד08:30-13:05
יואלה סער17/10/2131/03/22א הפניותא'-ה08:30-13:05
אורלי וינוגרד01/11/2131/03/22ג+ הפניותא'-ד'08:30-13:05
שלומית סמולרש01/11/2131/03/22א' הפניותא'-ה08:30-13:05
נועה/אילנית07/11/2131/03/22א+ עוליםא',ב',ג',ה08:30-13:05
רמית03/01/2202/06/22ב+הפניותב'-ה08:30-13:05
יערה אביעד16/01/2229/06/22א' בתשלוםא'-ד'08:30-13:05
ציפי/אוסנת16/02/2228/07/22א' עוליםא',ג',ד',ה08:30-13:05
גילי06/03/2228/07/22א' עוליםא',ב',ד',ה08:30-13:05
איריס27/03/2227/10/22ב+ הפניותא'-ד08:30-13:05

צהריים

מורהפתיחהסיוםרמהימיםשעות
עופר אילן03/10/2128/07/22א פנסיונרים הפניותא',ד'13:30-16:45
ציפי ר.04/10/2123/02/22ב פנסיונרים הפניותב',ד'13:00-16:30
אילנה05/01/2210/03/22דיבור רמה ד'ד'
ה
13:00-15:00
10:00-12:00

ערב

      
מורהפתיחהסיוםרמהימיםשעות
רמית אבידן06/06/2116/12/21ב+ הפניותא',ד'17:30-20:45
תמי/רוני13/06/2116/12/21t+ הפניותא',ה17:30-20:45
אילנית דבש13/06/2116/12/21א' הפניותא',ד'17:30-20:45
ריטה30/06/2115/12/21ב' בתשלוםא',ד'17:30-20:45
רוני תגור01/09/2131/01/22א+ תייריםב',ד'17:30-20:45
יפעת01/09/2130/01/22ב+ תייריםא',ד'17:30-20:45
ללי01/09/2110/02/22א' עוליםב',ד'17:30-20:45
אוסנת01/09/2109/02/22א+ הפניותב,ד'17:30-20:45
ענת04/10/2124/02/22ב' הפניות

ב',ד'17:30-20:45
עופר אילן01/11/2131/03/22א' הפניותב',ד'17:30-20:45
עופר אילן04/11/2131/03/22א+ הפניותא',ה'17:30-20:45
חוה פרנקל07/11/2110/04/22מתקדמיםא,ב17:30-20:45
אביטל/איריס08/11/2130/03/22ב+ הפניותב',ד'17:30-20:45
רן14/11/2106/04/22א' בתשלוםא',ד'17:30-20:45
אבירן29/11/2104/05/22א+ בתשלוםא',ד'17:30-20:45
רמית אבידן02/01/2202/06/22ג' הפניותא',ד'17:30-20:45
אילנית דבש05/01/2102/06/22א+ הפניותא',ד'17:30-20:45
ריטה30/01/22
29/06/22ב+ בתשלוםא',ד'17:30-20:45
יפעת02/02/2203/07/22א' תייריםא',ד'17:30-20:45
ענת02/03/2228/07/22ב' הפניות

ב',ד'17:30-20:45
אוסנת02/03/2228/07/22א' הפניותב,ד'17:30-20:45