לתשומת לבכם, החל מה-1 לינואר 2017 שונו שמות הרמות.
כיתות בתשלום = הן כיתות לתלמידים תיירים ועולים שאין להם הפניה ממשרד הקליטה.
כיתות עם הפניות = הן כיתות לעולים חדשים שקיבלו הפניה ממשרד הקליטה.

בוקר

מורהפתיחהסיוםרמהימיםשעות
יואלה סער24/02/1908/08/19א' הפניותא'-ה08:15-12:50
לאה כרם24/02/1908/08/19ג' הפניותא'-ה08:15-12:50
שלומית סמולרש10/03/1908/08/19א' הפניותא'-ה08:15-12:50
אורלי וינוגרד11/03/1908/08/19ג+ הפניותב'-ה08:15-12:50
רן/הילה27/03/1904/09/19א' בתשלוםא'-ד'09:00-12:50
רמית/אורלי01/04/1907/10/19ב+ הפניותא',ב',ד'ה08:15-12:50
איילת/אילנית01/04/1907/10/19א' הפניותא'-ה08:15-12:50
איריס02/04/1928/01/20א' הפניות-פנסיונריםא',ג'09:00-13:50
אבירן רוימי15/04/1923/09/19ב+ בתשלוםב',ג',ד'08:15-12:50
אביטל13/05/1931/10/19א' הפניותב'-ה08:15-12:50
אטי10/06/1910/10/19א' בתשלוםא,ב',ג'ה08:15-12:50
דינה/רונית17/06/1928/11/19ב+ הפניותב-ה08:15-12:50
ניצה30/06/1919/12/19א' הפניותא'-ה08:15-12:50
יערה01/09/1902/02/20א' בתשלוםא'-ד'08:15-12:50
שלומית סמולרש01/09/1913/02/20א' הפניותא'-ה08:15-12:50
תמי/איריס01/09/1913/02/20א' הפניותא'-ה08:15-12:50
לאה כרם01/09/1913/02/20ב+ הפניותא'-ה08:15-12:50
רוני02/09/1904/07/19ב' בתשלוםב'-ה08:15-12:50
אורלי וינוגרד02/09/1913/02/20ד' הפניותב'-ה08:15-12:50
חוג תנ"ך לדוברי עברית בלבד03/09/1930/06/19הנושא: "מלך ונביא"
שלטון ומוסר בתקופת בית ראשון
ג'08:30-10:00
חוג תנ"ך לדוברי עברית בלבד03/09/1930/06/19הנושא: "דור המדבר"
אמונות ודעות, אירועים ואישים, חוקים ומשפטים בנדודים במדבר
ג'10:30-12:00
ציפי פ.08/09/1916/02/20ב+ בתשלוםא',ד'09:00-12:50
יואלה סער08/09/1913/02/20א+ הפניותא'-ה08:15-12:50
דפנה ו.09/09/1917/02/20ג+ בתשלוםב',ד'09:00-12:50
נועה/אילנית02/10/1905/03/20א' הפניותא'-ה08:15-12:50
איילת כהן03/11/19
26/03/19א' הפניותא'-ה08:15-12:50
רמית/אורלי12/11/1926/03/20ב+/ג הפניותא',ב',ד'ה08:15-12:50
אביטל מנדלסון02/12/1914/05/20א' הפניותב'-ה08:15-12:50
ניצה יהב05/01/2025/05/20א' הפניותא'-ה08:15-12:50
דינה/.....06/01/2025/05/20ב+/ג הפניותב-ה08:15-12:50

צהריים

מורהפתיחהסיוםרמהימיםשעות
דבורה שעל28/04/1906/10/19ד' פנסיונרים בתשלוםא',ד'13:15-16:45
ציפי רוסטוקר19/06/1919/12/19א' הפניותא'-ה'13:00-17:30
ג+ בתשלום פנסיונרים08/09/1917/02/20ג+ פנסיונרים בתשלוםא',ד'13:15-16:45
עופר אילן03/11/1915/07/20א' פנסיונרים הפניותא',ד'13:15-16:30
ציפי רוסטוקר05/01/2025/05/20א' הפניותא'-ה'13:00-17:30

ערב

      
מורהפתיחהסיוםרמהימיםשעות
עופר אילן10/02/1908/08/19א' פנסיונרים הפניותא',ג'17:00-20:15
דבורה שריג10/02/1916/07/19ד' בתשלוםא',ג'18:00-20:30
הילה ישראלי24/02/1930/07/19א' בתשלוםא',ג'18:00-20:30
אטי ורדי25/02/1931/07/19א+ בתשלוםב',ד'18:00-20:30
רחל בקר25/02/1931/07/19ג' בתשלוםב',ד'18:00-20:30
ריטה פילה27/03/1904/09/19ב' בתשלוםב',ד'18:00-20:30
אביטל/איריס01/04/1907/10/19א' הפניותב',ד'17:30-20:45
רמית אבידן02/04/1906/10/19ג' הפניותא',ג'17:30-20:45
יואלה סער04/04/1907/10/19ג' הפניותחמישי17:30-20:45
ראובן ר.01/05/1930/10/19א+ הפניותא',ד'17:30-20:45
רינה ענבר14/05/1910/10/19א+ בתשלוםב',ד'18:00-20:30
שוש ו.14/05/1910/10/19א' בתשלוםג',ה18:00-20:30
חסיה19/05/1922/09/19
ד+ בתשלוםא',ג'18:00-20:30
חוה פלשטיין26/05/1925/09/19ג+ בתשלוםא',ד'18:00-20:30
אילנית דבש02/06/1928/11/19א+ הפניותא',ה17:30-20:45
תמי שיחור19/06/1925/11/19א' הפניותב',ד'17:30-20:45
רונית גבאי16/06/1930/10/19ב' הפניותא,ד'17:30-20:45
חוה פרנקל04/07/1912/12/19ג' בתשלוםב,ה18:00-20:30
רוני01/09/1902/02/20א' בתשלוםא',ג'17:30-20:45
יפעת הבר01/09/2002/02/20א+ בתשלוםא',ד'17:30-20:45
אטי ורדי02/09/1910/02/20ב' בתשלוםב',ד'18:00-20:30
נועה אינגבר02/09/1913/02/19ב' הפניותב',ה'17:30-20:45
ג+ בתשלום09/09/1917/02/20ג+ בתשלוםב',ד'18:00-20:30
אוסנת יקירה11/09/1913/02/20א' הפניותב',ד'17:30-20:45
ריטה פילה11/09/1919/02/20ב+ בתשלוםב',ד'18:00-20:30
אביטל/איריס23/10/1904/03/20א+ הפניותב',ד'17:30-20:45
יואלה סער24/10/1905/03/20ג+ הפניותחמישי17:30-20:45
דבורה שריג27/10/1929/03/20ד+ בתשלוםא',ג'18:00-20:30
עופר אילן03/11/1926/03/20א' פנסיונרים הפניותא',ג'17:00-20:15
עופר אילן04/11/1926/03/20א+ פנסיונרים הפניותב',ה17:00-20:15
רמית אבידן10/11/1926/03/20ב+ הפניותא',ג'17:30-20:45
תמי שיחור02/12/1913/05/20א+ הפניותב',ד'17:30-20:45
אילנית דבש02/12/1912/05/20א' הפניותא',ג'17:30-20:45