לתשומת לבכם, החל מה-1 לינואר 2017 שונו שמות הרמות.
כיתות בתשלום = הן כיתות לתלמידים תיירים ועולים שאין להם הפניה ממשרד הקליטה.
כיתות עם הפניות = הן כיתות לעולים חדשים שקיבלו הפניה ממשרד הקליטה.

בוקר

מורהפתיחהסיוםרמהימיםשעות
חוג תנ"ך לדוברי עברית בלבד03/09/1930/06/20הנושא: "מלך ונביא"
שלטון ומוסר בתקופת בית ראשון
ג'08:30-10:00
חוג תנ"ך לדוברי עברית בלבד03/09/1930/06/20הנושא: "דור המדבר"
אמונות ודעות, אירועים ואישים, חוקים ומשפטים בנדודים במדבר
ג'10:30-12:00
נועה/אילנית02/10/1905/03/20א' הפניותא'-ה08:15-12:50
איילת כהן03/11/19
26/03/19א' הפניותא'-ה08:15-12:50
ב' תיירים03/11/1905/04/20ב' תייריםא'-ג'08:15-12:50
דפנה/ציפי04/11/19
06/04/20ג' בתשלוםב-ד08:15-12:50
רמית12/11/1926/03/20ב+/ג הפניותב'-ה08:15-12:50
אביטל מנדלסון02/12/1914/05/20א' הפניותב'-ה08:15-12:50
א' בתשלום09/12/1918/05/20א' בתשלוםב'-ד'08:15-12:50
גילי גנות05/01/2025/06/20א' הפניותא'-ה08:15-12:50
דינה/אורלי06/01/2025/06/20ב+/ג הפניותא,ב,ד,ה08:15-12:50
רוני/איריס
05/01/2025/06/20א' הפניותא-ה
08:15-12:50
יערה16/02/2022/07/20ב+ בתשלוםא'-ד'08:15-12:50
רוני/יעל17/02/2023/07/20א' בתשלוםב'-ה08:15-12:50
תמי/איריס
23/02/1916/07/20
א' הפניותא-ה
08:15-12:50
שלומית סמולרש01/03/2006/08/20א' הפניותא'-ה08:15-12:50
יואלה סער01/03/2006/08/20ב' הפניותא'-ה08:15-12:50
לאה כרם01/03/2006/08/20ב+ הפניותא'-ה08:15-12:50
אורלי וינוגרד15/03/2006/08/20ג+ הפניותא'-ד'08:15-12:50
אורה אלון22/03/2005/08/20א' בתשלוםא',ב',ד'08:15-12:50
אילנית/נועה19/04/2024/09/20א' הפניותא'-ה08:15-12:50
איילת כהן03/05/2029/10/20א' הפניותא'-ה08:15-12:50
רמית04/05/2029/10/20ב+הפניותב'-ה08:15-12:50

צהריים

מורהפתיחהסיוםרמהימיםשעות
עופר אילן03/11/1915/07/20א' פנסיונרים הפניותא',ד'13:15-16:30
דבורה שעל03/11/1905/04/20ד+ פנסיונרים בתשלוםא',ד'13:15-16:45
אילנה פורטנוי07/01/2009/06/20קורס דיבור רמות ד',הג'13:15-16:45
ציפי רוסטוקר08/03/2006/08/20א+ הפניותא-ה13:00-17:15

ערב

      
מורהפתיחהסיוםרמהימיםשעות
אביטל/איריס23/10/1904/03/20א+ הפניותב',ד'17:30-20:45
הילה ישראלי27/10/1926/03/20א' בתשלוםא',ה18:00-20:30
דבורה שריג27/10/1929/03/20ד+ בתשלוםא',ג'18:00-20:30
עופר אילן03/11/1926/03/20א הפניותא',ג'17:30-20:45
עופר אילן04/11/1926/03/20א+ פנסיונרים הפניותב',ה17:00-20:15
רמית אבידן10/11/1926/03/20ב+ הפניותא',ג'17:30-20:45
רינה ענבר28/11/1907/05/20א+ תייריםג',ה18:00-20:30
תמי שיחור02/12/1913/05/20א+ הפניותב',ה17:30-20:45
אילנית דבש02/12/1912/05/20ב' הפניותב',ד'17:30-20:45
אבירן רוימי10/12/1912/05/20א' בתשלוםג',ה17:30-20:45
חוה פרנקל13/01/2022/06/20ג+ בתשלוםב,ה18:00-20:30
רוני אוסלנדר15/12/1914/05/20א' הפניותא',ד'17:30-20:45
עדי סירי15/01/2024/06/20ב+ הפניותב',ד'17:30-20:45
גילי גנות16/01/2025/06/20ג' הפניות

ה17:30-20:45
יפעת הבר05/02/2005/07/20א' בתשלוםא',ד'17:30-20:45
אטי ורדי24/02/2003/08/20ב+ בתשלוםב',ד'18:00-20:30
אוסנת יקירה26/02/2006/08/20א+ הפניותב',ד'17:30-20:45
נועה אינגבר01/03/2006/08/20
ב' הפניותא',ה'17:30-20:45
רוני01/03/2009/08/20א+ בתשלוםא',ג'17:30-20:45
רחל בקר04/03/2012/08/20ד' בתשלוםב',ד'18:00-20:30
ריטה פילה11/03/2019/08/20ג' בתשלוםב',ד'18:00-20:30
אביטל/איריס16/03/2006/08/20א' הפניותב',ד'17:30-20:45
עופר אילן19/04/2022/09/20א+ הפניותא',ג'17:30-20:45
עופר אילן20/04/2024/09/20א' פנסיונרים הפניותב',ה17:00-20:15
רמית אבידן03/05/2022/09/20ב+ הפניותא',ג'17:30-20:45