לתשומת לבכם, החל מה-1 לינואר 2017 שונו שמות הרמות.
כיתות בתשלום = הן כיתות לתלמידים תיירים ועולים שאין להם הפניה ממשרד הקליטה.
כיתות עם הפניות = הן כיתות לעולים חדשים שקיבלו הפניה ממשרד הקליטה.

בוקר

מורהפתיחהסיוםרמהימיםשעות
אביטל מ.01/05/1831/10/18ג' הפניותב'-ה'08:15-12:50
יואלה סער13/05/1831/10/18א' הפניותא'-ה08:15-12:50
אטי ורדי17/06/1818/11/18א' בתשלוםא-ד09:00-12:50
אורלי מאיר10/06/1822/11/18א' הפניותא',ג'ד'08:15-12:50
ניצה01/07/1827/12/18א' הפניותא'-ה08:15-12:50
דינה/נועה01/07/1826/12/18ג' הפניותא'-ד'08:15-12:50
שלומית ס.02/09/1812/02/19א' הפניותא'-ה08:15-12:50
לאה כרם02/09/1812/02/19ב+ הפניותא'-ה08:15-12:50
יואלה סער02/09/1812/02/19א' הפניותא'-ה08:15-12:50
רמית / אורלי02/09/1812/02/19ג' הפניותא',ב',ד',ה08:15-12:50
אורלי וינוגרד03/09/1812/02/19ד' הפניותב'-ה08:15-12:50
רוני/יעל03/09/1804/02/19א' בתשלוםב'-ה08:15-12:50
חוג תנ"ך לדוברי עברית בלבד עם ליאורה ש.04/09/1825/06/19"כתר בראש" - מלכות דוד וממלכת שלמהג'08:30-10:00
חוג תנ"ך לדוברי עברית בלבד עם ליאורה ש.04/09/1825/06/19מ"משפחה לעם" מיוסף ואחיו לעם ישראל ושבטיוג'10:30-12:00
ציפי פינגלה07/10/1806/03/19ד' בתשלוםא',ד'09:00-12:50
דפנה וייס08/10/1806/03/19ג' בתשלוםב',ד'09:00-12:50
איילת / נועה07/10/1828/02/19א' הפניותא-ה08:15-12:50
אבירן רוימי28/10/1827/03/19א' בתשלוםא'-ד'08:15-12:50
אביטל מ.05/11/1828/03/19א' הפניותב'-ה'08:15-12:50

צהריים

מורהפתיחהסיוםרמהימיםשעות
עופר אילן04/03/1826/12/18א' פנסיונרים הפניותא',ד'13:15-16:30
דבורה שעל25/03/1829/07/18ג' פנסיונרים בתשלוםא',ד'13:15-16:45
ציפי רוסטוקר08/07/1827/12/18א' הפניותא'-ה13:00-17:30
אילנה פורטנוי03/06/1803/09/18ג'/ ג+ דיבור בתשלוםא',ד'13:30-16:00
דבורה שעל07/10/1806/03/19ג+ פנסיונרים בתשלוםא',ד'13:15-16:45
ילנה שאינסקי07/10/1810/03/19ב+ פנסיונרים בתשלוםא',ג'13:15-16:45
אילנה פורטנוי10/10/18
02/01/19ג+ דיבור בתשלוםא',ד'13:30-16:00
נועה אינגבר03/10/1816/07/19א' פנסיונרים הפניותב'
ג'
ד'
14:00-16:45
13:15-16:45
13:15-16:00

ערב

      
מורהפתיחהסיוםרמהימיםשעות
עופר אילן01/05/1830/10/18א' הפניותא',ג'18:00-21:15
אטי ורדי07/05/1805/09/18א+ בתשלוםב',ד'18:00-20:30
ראובן רזניק16/05/1831/10/18א+הפניותא',ד17:30-20:45
שוש ו.23/05/1810/10/18א' בתשלוםא',ד'18:00-20:30
נועה אינגבר03/06/1821/11/18ג' הפניותא',ד'17:30-20:45
יפעת הבר04/07/1805/12/18א' בתשלוםא',ד'18:00-20:30
דבורה שריג16/07/1817/12/18ג+ בתשלוםב',ה18:00-20:30
רחל בקר18/07/1819/12/18ג' בתשלוםב',ד'18:00-20:30
חוה פרנקל19/07/1820/12/18ב' בתשלוםב',ה18:00-20:30
מור בוכניק23/07/1824/12/18ד+ בתשלוםב',ד'17:30-20:45
רמית אבידן02/09/1812/02/19ג' הפניותא',ג'17:30-20:45
טובה וידר02/09/1812/02/19א' הפניותא-ה17:00-20:20
רוני תגור02/09/1803/02/19ב' בתשלוםא',ג'17:30-20:45
אבירן רוימי03/09/1804/02/19ב+ בתשלוםב',ד'18:00-20:30
אבירן רוימי03/09/1804/02/19ב+ בתשלוםב',ד'18:00-20:30
אטי ורדי12/09/1813/02/19א' בתשלוםב',ד'18:00-20:30
עופר אילן03/10/1827/02/19ב' הפניותב',ד'18:00-21:15
אביטל/יואלה04/10/1828/02/19ד' עוליםב,ה17:30-20:45
ריטה פילה08/10/1811/03/19א+ בתשלוםב',ד'18:00-20:30
שוש ו.10/10/1810/03/19א' בתשלוםא',ד'18:00-20:30
חסיה סידלמן21/10/1819/03/19ד' בתשלוםא',ג'18:00-20:30
ראובן ר.04/11/1827/03/19א' הפניותא',ד'17:30-20:45
רינה ענבר06/11/1809/04/19א' בתשלוםג',ה18:00-20:30
חוה פלשטיין18/11/1817/04/19ג' בתשלוםא',ד'18:00-20:30