לתשומת לבכם, החל מה-1 לינואר 2017 שונו שמות הרמות.
כיתות בתשלום = הן כיתות לתלמידים תיירים ועולים שאין להם הפניה ממשרד הקליטה.
כיתות עם הפניות = הן כיתות לעולים חדשים שקיבלו הפניה ממשרד הקליטה.

בוקר

מורהפתיחהסיוםרמהימיםשעות
א' בתשלום00/00/0000/00/00א' בתשלוםב'-ה09:00-12:50
ציפי ר.01/07/2031/12/20א' הפניותא-ה08:15-12:50
תמי
06/07/2031/12/20א' הפניותא-ד08:15-12:50
אביטל מ.05/07/2031/12/20א הפניותב-ה08:15-12:50
גילי / אוסנת01/09/2004/02/21א' הפניותא'-ה08:15-12:50
רוני/איריס
01/09/2004/02/21ב' הפניותא-ה
08:15-12:50
אביטל מ.01/09/2004/02/21ב+ הפניותב-ה08:15-12:50
רוני/יפעת14/09/2025/02/21א' בתשלוםב'-ה08:15-12:50
רוני ת.13/10/2016/03/21ב+ בתשלוםא,ב,ג,ה08:15-12:50
שלומית סמולרש18/10/2004/03/21א' הפניותא'-ה08:15-12:50
יואלה סער18/10/2004/03/21א+ הפניותא'-ה08:15-12:50
לאה כרם18/10/2004/03/21ב+ הפניותא'-ה08:15-12:50
אורלי וינוגרד08/11/2018/03/21ג+ הפניותא'-ד'08:15-12:50
איילת כהן15/11/2018/03/21א' הפניותא'-ה08:15-12:50
רמית01/12/2013/05/21ב+הפניותב'-ה08:45-13:20
ציפי ר.17/01/2108/07/21א' הפניותא'-ה08:15-12:50
תמי
17/01/2108/07/21א' הפניותא'-ד'08:15-12:50

צהריים

מורהפתיחהסיוםרמהימיםשעות
עופר אילן02/09/2003/02/21א' פנסיונרים הפניותא',ד'13:30-16:45
ריטה02/09/2007/02/21א+/ב פנסיונרים בתשלוםא',ד13:15-16:45
אילנה פורטנוי08/09/2012/01/21קורס דיבור רמות ד',הג'13:15-16:45
אילנה פורטנוי03/02/2117/06/21קורס דיבור רמות ד',הד'13:15-16:45

ערב

      
מורהפתיחהסיוםרמהימיםשעות
אילנית דבש01/07/2031/12/20א' הפניותב,ד17:30-20:45
רוני אוסלנדר01/07/2030/12/20א+ הפניותא,ד17:30-20:45
תמי שיחור06/07/2031/12/20ב' הפניותב,ה17:30-20:45
אוסנת יקירה 02/09/2002/02/21א הפניותא',ד'17:30-20:45
אילנית / רוני03/09/2002/02/21א+ הפניותב',ה17:30-20:45
חוה פרנקל10/09/2018/02/21ד' בתשלוםב,ה18:00-20:30
יפעת הבר13/09/2024/02/21א+ בתשלוםא',ד'17:30-20:45
אטי ורדי02/11/2012/04/21ג' בתשלוםב',ד'17:30-20:45
שי שפיר02/11/2017/03/20ג' בתשלוםב',ד'17:30-20:45
גילי02/11/2017/03/21ב' הפניות

ב',ד'17:30-20:45
עופר אילן08/11/2016/03/21א הפניותא',ג'17:30-20:45
עופר אילן09/11/2018/03/21א+ הפניותב',ה17:30-20:45
אביטל/איריס09/11/2017/03/21ב' הפניותב',ד'17:30-20:45
רמית אבידן15/11/2013/05/20ב+ הפניותא',ד'17:30-20:45
אילנית דבש11/01/2110/06/21א+ הפניותב,ד17:30-20:45
תמי/רוני 10/01/2110/06/21א' הפניותא',ה17:30-20:45
רן גלוזמן31/01/2107/07/21א' בתשלוםא',ד'17:30-20:45
יפעת הבר03/02/2107/07/21א' בתשלוםא',ד'17:30-20:45
חוה פרנקל25/02/2105/08/21ד+ בתשלוםב,ה18:00-20:30