לתשומת לבכם, החל מה-1 לינואר 2017 שונו שמות הרמות.
כיתות בתשלום = הן כיתות לתלמידים תיירים ועולים שאין להם הפניה ממשרד הקליטה.
כיתות עם הפניות = הן כיתות לעולים חדשים שקיבלו הפניה ממשרד הקליטה.

בוקר

מורהפתיחהסיוםרמהימיםשעות
ניצה01/07/1827/12/18א' הפניותא'-ה08:15-12:50
דינה/נועה01/07/1826/12/18ג' הפניותא'-ד'08:15-12:50
שלומית ס.02/09/1812/02/19א' הפניותא'-ה08:15-12:50
לאה כרם02/09/1812/02/19ב+ הפניותא'-ה08:15-12:50
יואלה סער02/09/1812/02/19א' הפניותא'-ה08:15-12:50
רמית / אורלי02/09/1812/02/19ג' הפניותא',ב',ד',ה08:15-12:50
אורלי וינוגרד03/09/1812/02/19ד' הפניותב'-ה08:15-12:50
רוני/יעל03/09/1804/02/19א' בתשלוםב'-ה08:15-12:50
חוג תנ"ך לדוברי עברית בלבד עם ליאורה ש.04/09/1825/06/19"כתר בראש" - מלכות דוד וממלכת שלמהג'08:30-10:00
חוג תנ"ך לדוברי עברית בלבד עם ליאורה ש.04/09/1825/06/19מ"משפחה לעם" מיוסף ואחיו לעם ישראל ושבטיוג'10:30-12:00
ציפי פינגלה07/10/1806/03/19ד' בתשלוםא',ד'09:00-12:50
דפנה וייס08/10/1806/03/19ג' בתשלוםב',ד'09:00-12:50
איילת / נועה07/10/1828/02/19א' הפניותא-ה08:15-12:50
אבירן רוימי28/10/1827/03/19א' בתשלוםא'-ד'08:15-12:50
אביטל מ.05/11/1828/03/19א' הפניותב'-ה'08:15-12:50
אטי ורדי09/12/1815/05/18ב' בתשלוםא'-ד'09:00-12:50
נועה/אורלי מ.11/12/1816/05/18א' הפניותא'-ד'08:15-12:50
אורה אלון23/12/1820/05/19א' תייריםא'-ד'08:15-12:50
ניצה/דינה06/01/1906/06/19ג' הפניותא'-ה08:15-12:50
ניצה/סוזי06/01/1906/06/19א' הפניותא'-ה08:15-12:50
יואלה סער24/02/1908/08/19א' הפניותא'-ה08:15-12:50
לאה כרם24/02/1908/08/19ג' הפניותא'-ה08:15-12:50
שלומית סמולרש10/03/1908/08/19א' הפניותא'-ה08:15-12:50
אורלי וינוגרד11/03/1907/08/19ג+ הפניותב',ג',ד',ה08:15-12:50
רמית/אורלי01/04/1907/10/19ב+ הפניותא',ב',ד'ה08:15-12:50
איילת/אילנית01/04/1907/10/19א' הפניותא'-ה08:15-12:50
רוני/יעל04/02/1904/07/19א' בתשלוםב'-ה08:15-12:50

צהריים

מורהפתיחהסיוםרמהימיםשעות
עופר אילן04/03/1826/12/18א' פנסיונרים הפניותא',ד'13:15-16:30
ציפי רוסטוקר08/07/1827/12/18א' הפניותא'-ה13:00-17:30
דבורה שעל07/10/1806/03/19ג+ פנסיונרים בתשלוםא',ד'13:15-16:45
ילנה שאינסקי07/10/1810/03/19ב+ פנסיונרים בתשלוםא',ג'13:15-16:45
רחל בקר10/10/18
02/01/19ג+ דיבור בתשלוםא',ד'13:30-16:00
נועה אינגבר03/10/1816/07/19א' פנסיונרים הפניותב'
ד'
14:00-17:30
13:15-16:45
ציפי רוסטוקר06/01/1906/06/19א' הפניותא'-ה'13:00-17:30
רחל בקר16/01/19
17/04/19ג' ג+ דיבור בתשלוםא',ד'13:30-16:00
עופר אילן10/02/1914/07/19ב' פנסיונרים הפניותא',ד'13:15-16:30

ערב

      
מורהפתיחהסיוםרמהימיםשעות
רחל בקר18/07/1819/12/18ג' בתשלוםב',ד'18:00-20:30
חוה פרנקל19/07/1820/12/18ב' בתשלוםב',ה18:00-20:30
מור בוכניק23/07/1824/12/18ד+ בתשלוםב',ד'17:30-20:45
רמית אבידן02/09/1812/02/19ג' הפניותא',ג'17:30-20:45
טובה וידר02/09/1812/02/19א' הפניותא-ה17:00-20:20
רוני תגור02/09/1803/02/19ב' בתשלוםא',ג'17:30-20:45
אבירן רוימי03/09/1813/02/19ב+ בתשלוםב',ד'18:00-20:30
אטי ורדי12/09/1813/02/19א' בתשלוםב',ד'18:00-20:30
עופר אילן03/10/1827/02/19ב' הפניותב',ד'18:00-21:15
אביטל/יואלה04/10/1828/02/19ד' עוליםב,ה17:30-20:45
ריטה פילה08/10/1811/03/19א+ בתשלוםב',ד'18:00-20:30
שוש ו.10/10/1810/03/19א' בתשלוםא',ד'18:00-20:30
חסיה סידלמן21/10/1819/03/19ד' בתשלוםא',ג'18:00-20:30
ראובן ר.04/11/1827/03/19א' הפניותא',ד'17:30-20:45
רינה ענבר06/11/1809/04/19א' בתשלוםג',ה18:00-20:30
חוה פלשטיין18/11/1817/04/19ג' בתשלוםא',ד'18:00-20:30
רינה ענבר19/11/1817/04/19א+ בתשלוםב',ד'18:00-20:30
יפעת הבר16/12/1826/05/19ב' בתשלוםא',ד'18:00-20:30
מור בוחניק02/01/1912/06/19ה בתשלוםב',ד'17:30-20:45
חוה פרנקל14/01/1924/06/19ב+ בתשלוםב',ה18:00-20:30
אילנית13/12/1816/05/19א' הפניותב',ה17:30-20:45
טובה וידר02/01/1906/06/19ב' הפניותב',ד'ה17:00-20:20
טובה וידר06/01/1904/06/19א+הפניותא',ג'17:00-20:20
ריטה13/01/1923/06/19א' בתשלוםא',ג'18:00-20:30
נועה אינגבר10/02/1916/07/19א' הפניותא',ג'17:30-20:45
עופר אילן10/02/1908/08/19א' פנסיונרים הפניותא',ג'17:00-20:15
דבורה שריג10/02/1916/07/19ד' בתשלוםא,ד'18:00-20:30
אטי ורדי25/02/1931/07/19א+ בתשלוםב',ד'18:00-20:30
רחל בקר25/02/1931/07/19ג' בתשלוםב',ד'18:00-20:30
רמית אבידן02/04/1906/10/19ג' הפניותא',ג'17:30-20:45