לתשומת לבכם, החל מה-1 לינואר 2017 שונו שמות הרמות.
כיתות בתשלום = הן כיתות לתלמידים תיירים ועולים שאין להם הפניה ממשרד הקליטה.
כיתות עם הפניות = הן כיתות לעולים חדשים שקיבלו הפניה ממשרד הקליטה.

בוקר

מורהפתיחהסיוםרמהימיםשעות
א' בתשלום00/00/0000/00/00א' בתשלוםב'-ה09:00-12:50
גילי גנות05/01/2006/08/20א' הפניותא'-ה08:15-12:50
רוני/איריס
05/01/2006/08/20א' הפניותא-ה
08:15-12:50
יערה (רוני/יפעת)16/02/2006/09/20ב+ בתשלוםא'-ד'08:15-12:50
רוני17/02/2007/09/20א' בתשלוםב'-ה08:15-12:50
תמי/איריס
23/02/1906/08/20
א' הפניותא-ה
08:15-12:50
שלומית סמולרש01/03/2024/09/20א' הפניותא'-ה08:15-12:50
יואלה סער01/03/2024/09/20ב' הפניותא'-ה08:15-12:50
לאה כרם01/03/2024/09/20ב+ הפניותא'-ה08:15-12:50
אורלי וינוגרד15/03/2029/10/20ג+ הפניותא'-ד'08:15-12:50
איילת כהן03/05/2029/10/20א' הפניותא'-ה08:15-12:50
רמית04/05/2029/10/20ב+הפניותב'-ה08:15-12:50
ציפי ר.01/07/2031/12/20א' הפניותא-ה08:15-12:50
תמי
06/07/2031/12/20א' הפניותא-ד08:15-12:50
אביטל מ.05/07/2031/12/20א הפניותב-ה08:15-12:50
גילי / אוסנת01/09/2004/02/21א' הפניותא'-ה08:15-12:50
רוני/איריס
01/09/2004/02/21ב' הפניותא-ה
08:15-12:50
אביטל מ.01/09/2004/02/21ב+ הפניותב-ה08:15-12:50
רוני/יפעת14/09/2025/02/21א' בתשלוםב'-ה08:15-12:50
רוני ת.13/10/2016/03/21ב+ בתשלוםא,ב,ג,ה08:15-12:50
שלומית סמולרש18/10/2004/03/21א' הפניותא'-ה08:15-12:50
יואלה סער18/10/2004/03/21א+ הפניותא'-ה08:15-12:50
לאה / אילנית18/10/2004/03/21ב+ הפניותא'-ה08:15-12:50
אורלי וינוגרד02/11/2018/03/21ג+ הפניותב'-ה08:15-12:50
איילת כהן08/11/2018/03/21א' הפניותא'-ה08:15-12:50
רמית16/11/2018/03/21ב+הפניותב'-ה08:15-12:50

צהריים

מורהפתיחהסיוםרמהימיםשעות
עופר אילן03/11/1915/07/20א' פנסיונרים הפניותא',ד'13:15-16:30
אילנה פורטנוי07/01/2004/08/20קורס דיבור רמות ד',הד'13:15-16:45
ד' פנסיונרים בתשלום
02/09/2010/02/20ד' פנסיונרים בתשלוםא',ד'13:15-16:45
עופר אילן02/09/2003/02/21א' פנסיונרים הפניותא',ד'13:30-16:45
אטי ורדי02/09/2007/02/21א+/ב פנסיונרים בתשלוםא',ד13:15-16:45
אילנה פורטנוי08/09/2012/01/21קורס דיבור רמות ד',הג'13:15-16:45

ערב

      
מורהפתיחהסיוםרמהימיםשעות
חוה פרנקל13/01/2003/09/20ג+ בתשלוםב,ה18:00-20:30
יפעת הבר05/02/2009/09/20א' בתשלוםא',ד'17:30-20:45
אטי ורדי24/02/2028/10/20ב+ בתשלוםב',ד'18:00-20:30
רחל בקר04/03/2009/11/20ד' בתשלוםב',ד'18:00-20:30
עופר אילן03/05/2029/10/20א+ הפניותא',ג'17:30-20:45
רמית אבידן03/05/2029/10/20ב+ הפניותא',ג'17:30-20:45
עופר אילן04/05/2029/10/20א' פנסיונרים הפניותב',ה17:00-20:15
אביטל/איריס06/05/2029/10/20א' הפניותב',ד'17:30-20:45
ריטה פילה03/06/2016/11/20ג' בתשלוםב',ד'18:00-20:30
אילנית דבש01/07/2031/12/20א' הפניותב,ד17:30-20:45
רוני אוסלנדר01/07/2030/12/20א+ הפניותא,ד17:30-20:45
תמי שיחור06/07/2031/12/20ב' הפניותב,ה17:30-20:45
אוסנת יקירה 02/09/2002/02/21א הפניותא',ד'17:30-20:45
אילנית / רוני03/09/2002/02/21א+ הפניותב',ה17:30-20:45
חוה פרנקל10/09/2018/02/21ד' בתשלוםב,ה18:00-20:30
יפעת הבר13/09/2024/02/21א+ בתשלוםא',ד'17:30-20:45
הילה ישראלי11/10/2011/03/21א' בתשלוםא',ה'17:30-20:45
ציפי פ.25/10/2024/03/21ב+ בתשלוםא',ד'17:30-20:45
אטי ורדי02/11/2012/04/21ג' בתשלוםב',ד'17:30-20:45
עופר אילן08/11/2016/03/21א הפניותא',ג'17:30-20:45
רמית אבידן08/11/2016/03/21ב+ הפניותא',ג'17:30-20:45
גילי / אורלי08/11/2017/03/21ג' הפניות

א',ד'17:30-20:45
עופר אילן09/11/2018/03/21א+ הפניותב',ה17:30-20:45
אביטל/איריס09/11/2017/03/21ב' הפניותב',ד'17:30-20:45