לתשומת לבכם, החל מה-1 לינואר 2017 שונו שמות הרמות.
כיתות בתשלום = הן כיתות לתלמידים תיירים ועולים שאין להם הפניה ממשרד הקליטה.
כיתות עם הפניות = הן כיתות לעולים חדשים שקיבלו הפניה ממשרד הקליטה.

בוקר

מורהפתיחהסיוםרמהימיםשעות
יואלה סער17/10/2131/03/22א הפניותא'-ה08:30-13:05
אורלי וינוגרד01/11/2118/05/22ג+ הפניותא'-ד'08:30-13:05
שלומית סמולרש01/11/2131/03/22א' הפניותא'-ה08:30-13:05
נועה/אילנית07/11/2131/03/22א+ עוליםא',ב',ג',ה08:30-13:05
איילת כהן07/12/2118/05/22א' הפניותא'-ה08:30-13:05
רמית03/01/2202/06/22ב+הפניותב'-ה08:30-13:05
תמי/רותי16/01/2205/07/22א-ב הפניותא'-ה08:30-13:05
ציפי/אוסנת16/02/2228/07/22א' עוליםא',ג',ד',ה08:30-13:05
גילי06/03/2228/07/22א' עוליםא',ב',ד',ה08:30-13:05
רוני/יפעת06/03/2227/07/22א' תיירים מסעא,ב,ד,ה08:30-13:05
איריס27/03/2227/10/22ב+ הפניותא'-ד08:30-13:05
יערה אביעד24/04/2222/09/22א' בתשלוםא',ב,ד'ה08:30-13:05
שלומית סמולרש01/05/2203/11/22א' הפניותא'-ה08:30-13:05
יואלה סער01/05/2203/11/22א הפניותא'-ה08:30-13:05
אורלי וינוגרד01/06/2201/12/22ג+ הפניותא'-ד'08:30-13:05
איילת כהן07/06/2201/12/22א' הפניותא'-ה08:30-13:05
רמית04/07/2205/01/23ב+ הפניותב'-ה08:30-13:05

צהריים

מורהפתיחהסיוםרמהימיםשעות
עופר אילן03/10/2128/07/22א פנסיונרים הפניותא',ד'13:30-16:45
ריטה27/02/2206/07/22ב פנסיונרים תשלום+הפניותא',ד'13:15-16:30
ציפי ר.02/03/2228/07/22א' פנסיונרים הפניותב',ד'13:00-16:30

ערב

      
מורהפתיחהסיוםרמהימיםשעות
עופר אילן01/11/2131/03/22א' הפניותב',ד'17:30-20:45
עופר אילן04/11/2131/03/22א+ הפניותא',ה'17:30-20:45
חוה פרנקל07/11/2110/04/22מתקדמים בתשלוםא,ב'17:30-20:45
גילי/איריס08/11/2130/03/22ב+ הפניותב',ד'17:30-20:45
רן14/11/2113/04/22א' בתשלוםא',ד'17:30-20:45
אבירן29/11/2104/05/22א+ בתשלוםא',ד'17:30-20:45
רמית אבידן02/01/2201/06/22ג' הפניותא',ד'17:30-20:45
אילנית דבש05/01/2101/06/22א+ הפניותא',ד'17:30-20:45
ריטה30/01/22
29/06/22ב+ בתשלוםא',ד'17:30-20:45
יפעת02/02/2203/07/22א' בתשלוםא',ד'17:30-20:45
תמי/רותי02/02/2205/07/22א' הפניותב',ד'17:30-20:45
ענת02/03/2228/07/22ב' הפניות

ב',ד'17:30-20:45
אוסנת02/03/2228/07/22א' הפניותב,ד'17:30-20:45
גילי/איריס04/04/2224/10/22ב+ הפניות

ב',ד'17:30-20:45
רוני24/04/2221/09/22א' בתשלוםא',ד'17:30-20:45
עופר אילן24/04/2211/11/22א+ הפניותא',ה'17:30-20:45
עופר אילן25/04/2210/11/22א' הפניותב',ד'17:30-20:45
רן01/05/2214/09/22א+ בתשלוםא',ד'17:30-20:45
אבירן22/05/22ב' בתשלוםא',ד'17:30-20:45