כיתות הלימוד באולפן גורדון פועלות במתכונות שונות של מספר ימי לימוד שבועיים.

 • בכיתות הלומדות 25 ש"ש במשך 5 חודשים נלמדות 3 רמות (רמה א', א'+, ב').
 • בכיתות הלומדות 16 ש"ש במשך 5 חודשים נלמדות 2 רמות (רמה א', א'+).
 • בכיתות הלומדות 6 ש"ש במשך 5 חודשים נלמדת בכל הקורס רמה אחת בלבד.
תמונה הממחישה את רמת הלימוד באולפן - רמה א

מתמקדת במערכת הפועל בהווה ובצורת הפועל. לימוד העברית הבסיסית החל מן המילה הראשונה.

 • רכישת תשתית תקשורתית בסיסית בכל מיומנויות הלשון לצורך תפקוד יומיומי יעיל במגוון מצבי חיים ותחומים בעברית , והתנהלות בעברית בחברה מקוונת עתירת טכנולוגיה.
 • רכישת תשתית תוכן מצומצמת בנושאי אקטואליה, חגי-ישראל וארץ-ישראל.
תמונה הממחישה את רמת הלימוד באולפן - רמה א פלוס

מתמקדת במערכת הפועל בעבר. ברמה זו ילמד העבר בבניינים האקטיביים.

 • תורחב התשתית התקשורתית בכל מיומנויות הלשון.
 • הרחבת נושאי אקטואליה וחגי-ישראל וארץ-ישראל.
תמונה הממחישה את רמת הלימוד באולפן - רמה ב

מתמקדת במערכת הפועל בעתיד.

 • הרחבת התשתית התקשורתית בכל מיומנויות הלשון לצורך תפקוד משופר בכל תחומי התפקוד.
 • ברמה זו ילמד העתיד בבניינים האקטיביים.
תמונה הממחישה את רמת הלימוד באולפן - רמה ג
 • העמקת הכשירות התקשורתית ושכלול הכשירות הלשונית של הלומד לצורך תפקוד אורייני בכל מיומנויות השפה.
 • הרחבת התשתית של מושגי תוכן בתחומי אקטואליה, יהדות, ארץ-ישראל, ספרות ותנ"ך.
תמונה הממחישה את רמת הלימוד באולפן - רמה ד
 • שכלול הכשירות התקשורתית וקידום הכשירות הלשונית.
 • העמקת והרחבת הידע בדקדוק.
 • הרחבת המוכנות התעסוקתית לצורך תפקוד תעסוקתי יעיל בעברית.
תמונה הממחישה את רמת הלימוד באולפן - רמה ה
 • העמקת הכשירות הלשונית של לומדים בתחומי דעת עתירי שפה לצורך תפקוד אקדמי בעברית.
 • עיסוק בנושאי תרבות רחבים ובסוגיות עדכניות בחברה הישראלית.