סרטון אולפן גורדון, תל אביב - שירים ביחד

סרטון אולפן גורדון, דיינו

סרטון אולפן גורדון, הללויה בצלצלי שמע

סרטון אולפן גורדון