תאריכי מבחני מיון

  חמישי    23/12/21         09:00

   ראשון     26/12/21         17:00

 חמישי    30/12/21         09:00

    ראשון     02/01/22         17:00  

 חמישי    06/01/22         09:00 

ראשון     09/01/22         17:00

חמישי    13/01/22         09:00

ראשון     16/01/22         17:00

חמישי    20/01/22         09:00

ראשון     23/01/22         17:00

חמישי    27/01/22         09:00

 ראשון     30/01/22         17:00