מזכירות האולפן

שם

הדס חורש

אלי מירוז

דנה מזרחי

חגית צור

אנשי משק

שם

יפים רסקין – מנהל משק

יוכי וייצמן

שאול דורוב

מרים חלילוב

שמואל ישראל

אלי אהרון