מזכירות האולפן

שם
הדס חורש
אורלי מירוז
ריקי ברוך
סילבי
אלכס

אנשי משק

שם
יפים רסקין - מנהל משק
יוכי וייצמן
שאול דורוב
מרים חלילוב
שמואל ישראל
אלי אהרון