מזכירות האולפן

שם

הדס חורש

אורלי

אנשי משק

שם

פליקס קרס – מנהל משק