שםמלמד/ת באולפנים משנת...השכלה
אביטל מנדלסון2012תואר ראשון
אורלי וינוגרד1990תואר ראשון
אטי ורדי1990תעודת הוראה
איילת כהן1990תואר ראשון
אילנה פורטנוי1990תעודת הוראה
דפנה וייס1990תואר שני
חוה פרנקל1995תעודת הוראה
יערה אביעד יצחק2012תואר שני
לאה כרם1990תואר שני
נעה קריס2010תואר שני
עופר אילן1990תואר ראשון
ציפי פינגלה1992תואר ראשון
ריטה פילה1990תעודת הוראה
רוני תגור2007תואר ראשון
רמית אבידן2015תואר שני