הצוות שלנו

אורלי מירוז אלכס הדס חורש חיים זילברמן יוכי וייצמן יפים רסקין מרים חלילוב סילבי ריקי ברוך שאול דורוב שמואל ישראל האולפן מנוהל על ידי צוות של צוות מסור, הכולל ניהול, תמיכה וצוות מזכירות. מזכירות הדס אורלי יפה דליה אנשי משק יפים רסקין יוכי חיים שאול מרים רחמן