he he
logo (1)

רמות הלימוד באולפן

רמה א' 

לימוד העברית הבסיסית החל מן המילה הראשונה.

דיבור: השיעורים הינם דינמיים והתלמידים מתחילים לדבר כבר בשיעור הראשון במילים שימושיות מחיי היום יום. הקורס מקנה תקשור יום יומי פונקציונאלי.

דקדוק: הכרת מערכת הפועל**, בעיקר הבניינים האקטיביים, מבנה המשפט, מילות יחס, שמות תואר, סמיכות ועוד.

הבנת הנקרא: לימוד הכתיבה והקריאה. קריאת טקסטים מתוך ספר הלימוד, עיתון בעברית קלה וכן טקסטים נוספים להעשרה.

תרגול החומר הנלמד נעשה גם בכיתת מחשבים.

*בכיתות הלומדות 25 ש"ש במשך 5 חודשים נלמדות 3 רמות א.

בכיתות הלומדות 16 ש"ש במשך 5 חודשים נלמדות 2 רמות א בלבד.

בכיתות הלומדות 6 ש"ש במשך 5 חודשים נלמדת בכל קורס רמה אחת בלבד.

. רמה א מתמקדת במערכת הפועל בהווה ובצורת שם הפועל.

א'+

תלמידים המיועדים לרמה זו בכיתה א' לא אינטנסיבית באולפן גורדון או:

יודעים לקרוא ולכתוב עברית ובקיאים במערכת הפועל בהווה ובשם הפועל.

ברמה זו יילמד העבר בבניינים האקטיביים.

   רמה א+ מתמקדת במערכת הפועל בעבר

א'++

תלמידים המיועדים לרמה זו למדו א', א'+ לא אינטנסיביות באולפן גורדון,

או: יודעים לקרוא ולכתוב עברית ובקיאים במערכת הפועל בהווה ובעבר.

ברמה זו יילמד העתיד בבניינים האקטיביים.

רמה א++ מתמקדת בעתיד.

רמה ב

הרחבת והעמקת הידע הנרכש באולפן א.

דיבור: השיעורים דינמיים והתלמידים משוחחים ומביעים את דעותיהם בעברית.

דקדוק: העמקת הידע בבניינים הפעילים והקניית הבניינים הסבילים. לימוד סוגי משפטים, תואר הפועל ועוד.

הבנת הנקרא: קריאת טקסטים ברמת ביניים מתוך ספרי הלימוד, עיתון בעברית קלה ורגילה וכן טקסטים נוספים להעשרה.

הבנת הנצפה והנשמע: צפייה בכיתות בחדשות ובתוכניות מהטלוויזיה הישראלית.

הכרת ההיסטוריה והמורשת של ישראל.

תרגול החומר הנלמד גם בכיתת מחשבים.

ב'+

תלמידים המיועדים לרמה זו למדו בכיתה ב' באולפן גורדון בכתה שאינה

אינטנסיבית ועדיין לא השלימו את הידע שלהם בבניינים הפסיביים ובמבנה

המשפט.

בכיתות בהן ילמדו פחות מ 25 ש"ש, יהיה צורך בפיצול החומר הנלמד לשתי רמות: ב ו-ב+, כדי לעבור על החומר הנדרש ברמה זו. החומר יועבר בשני קורסים: ב ו-ב+ .

רמה ג

הבנת הנקרא: טקסטים ברמת עברית גבוהה מספרי לימוד של האוניברסיטאות, קריאה בקטעי עיתונות ("ידיעות אחרונות", "מעריב"), העמקת והרחבת אוצר המילים.

הבנת הנצפה והנשמע: צפייה בכיתה בהקלטות של החדשות בטלוויזיה ותוכניות אחרות בעברית המשודרות בטלוויזיה הישראלית.

דקדוק: העמקת והרחבת הידע בדקדוק: מילות יחס, מילים נרדפות, סמיכות מורכבת, גזרות הפועל (בעיקר בבניינים הסבילים), הרחבת הידע בנושאים תחביריים, משלבי לשון, כתיבה וכתיב נכון.

רמה ג+

רמה זו היא המשכה של רמה ג' ובמידה רבה דומה לה, אך מתקדמת ממנה.

העבודה בכיתה תהיה קריאה מודרכת וביקורתית של טקסטים גבוהים. אוצר המלים יורחב ויבוסס והעבודה הדקדוקית תכלול סוגי משפטים, מיליות, סימני קישוריות ולכידות.

רמה ד

הבנת הנקרא: טקסטים ברמה גבוהה מן העיתונות (בעיקר מאמרי ביקורת ומערכת וידיעות מעיתון "הארץ") וטקסטים מתקדמים מספרי לימוד ומן הספרות העברית והמתורגמת.

דקדוק: עיסוק בנושאים דקדוקיים מזדמנים העולים מן הטקסטים הנקראים בכיתה, הרחבת והעמקת הידע הדקדוקי, עיסוק מיוחד במילים וביטויים נרדפים, במשלבי לשון, בכתיבה ובכתיב נכון.

קתדרה ללומדים מתקדמים (ד+)

הקורס מיועד לעולים ותיקים, מסיימי כיתות הבסיס באולפן ולאחרים המעוניינים לבסס, לשפר ולהעמיק את ידיעותיהם בשפה ובתרבות העברית.

הלימודים בקורס נחלקים למספר יחידות:

 1. הקניית נושאים תחביריים ברמה מתקדמת וחזרה על תורת ההגה והצורות (מערכת הפועל, אותיות השימוש וכו').
 2. קריאה בטקסטים מן הספרות העברית לצורותיה (שירה ופרוזה) ובמאמרים מן העיתונות. עיסוק במגוון נושאים לשוניים ותמטיים בתחומי ההיסטוריה והאקטואליה.
 3. כתיבה פונקציונאלית (מכתבים רשמיים, קורות חיים וכיו"ב) וכתיבה חופשית ויצירתית מודרכת בהקשר לנושאים שנדונו בכיתה.
 4. הצצה לעולם המקרא: הכרת מבנה ספר הספרים, לשון התנ"ך והשלכות לימינו. קריאה בפרקי בראשית ובמגוון פרקים נוספים, עפ"י נושאים (כגון: מנהיגות במקרא, נשים, היחס לזר).

קורס לשיפור הלשון וכתיב נכון

הקורס מיועד לכל מי שמעוניין ללמוד לכתוב נכון, לשפר את יכולת ההבעה והכתיבה ולכל מי שהעיסוק בכתיבה ובסוגיות לשוניות קרוב לליבו. יילמדו בקורס: הקניית כללי הכתיב הנכון, מבנים תחביריים, משלבים לשוניים, ניבים ותבניות לשון, ניסוח, סגנון.

כיתות אזרחים ותיקים

באולפן כיתות מיוחדות, ברמות א' והמשך, המיועדות לאזרחים ותיקים. החומר הנלמד בכיתה זהה לחומר הנלמד בכיתות הצעירים, אך מועבר בשיטות המותאמות לאוכלוסיה המיוחדת (למשל: התעכבות על פריטים נלמדים, יותר תרגול וכיו"ב).

חדשות האולפן

 • אנא שימו לב, רשימת הקורסים והתאריכים המופיעים באתר האולפן מעודכנים באופן שוטף.

 • ברוכים הבאים לאתר החדש והמעודכן - אתם מוזמנים לעדכן אותנו אם אתם נתקלים בכל בעיה.

תאריכי מבדקי מיון

 • ראשון  03/12/17   17:00
 • חמישי 07/12/17   09:00
 • ראשון  10/12/17   17:00
 • ראשון  17/12/17   17:00
 • חמישי 21/12/17   09:00
 • ראשון  24/12/17   17:00
 • חמישי 28/12/17   09:00
 • ראשון  31/12/17   17:00
 • you don’t need to sign-up to the test just to show up